Frakt 49:- / Fraktfritt vid köp över 1000,- / 1-2 dagars leverans / Trygg ehandlare

Dirt Buster - alkaliskt avfettningsmedel

  • 149 kr

DIRT BUSTER är ett högskummande och kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel som avlägsnar trafikfilm och smuts.

Lev 1-2 dgr fr svenskt lager
Artikelnummer: 20016
Dela

DIRT BUSTER är ett högskummande och kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel som avlägsnar trafikfilm och smuts. Kan med fördel användas i en foam lance.

Bruksanvisning: Applicera på ytan och låt verka några minuter – låt ej torka in! Spola av tills ytan är fri från smuts och medel.

Dosering: 50-100 ml till 10 liter vatten.

Innehåller: 1000 ml

Spraymunstycke: Medföljer

Fara: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Innehåller: 5%-15% Anjontensider; < 5% Nonjontensider; Parfym; 2-aminoetanol

Sortering: Tömd/droppfri förpackning sorteras

UFI-code: 9UF7-5HU4-FJG7-5M7N