Frakt 49:- / Fraktfritt vid köp över 1000,- / 1-2 dagars leverans / Trygg ehandlare

Lots of Foam - högskummande bilschampo

  • 39 kr

LOTS OF FOAM är ett högskummande och effektivt bilschampo för underhållstvätt och djuprengöring.


Lev 1-2 dgr fr svenskt lager
Artikelnummer: 753
Dela

LOTS OF FOAM är ett högskummande och effektivt bilschampo för underhållstvätt och djuprengöring före applicering av ev. skyddsprodukter.

LOTS OF FOAM är vaxsäkert och påverkar inte ev. underliggande vaxskydd samt minimerar uppkomsten av tvättrepor.

Bruksanvisning: Häll LOTS OF FOAM i en hink och fyll på med rent vatten, använd högtryckssprutan och löddra upp ett rejält skum, använd gärna tvätthandske/svamp för att applicera på ytan. Skölj av med rent vatten och torka därefter torrt.

Dosering: Ca 80 ml till 10 liter vatten.

Innehåller: 500 ml

Varning: Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka

en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd/skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller: 5%-15% Anjontensider; < 5% Amfotära tensider; Nonjontensider; Parfym; Konserveringsmedel (BENZISOTHIAZOLINONE)

Sortering: Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

Säkerhetsdatablad kan rekvireras vid behov.

UFI-code: 3NG5-5Y3W-HHGY-F1C7