Frakt 49:- / Fraktfritt vid köp över 1000,- / 1-2 dagars leverans / Trygg ehandlare

Grease Buster - förstärkt kallavfettningsmedel

  • 149 kr

GREASE BUSTER är ett förstärkt kallavfettningsmedel som effektivt löser upp olja, tjära, salt och asfalt på samma gång som det är skonsamt.

Lev 1-2 dgr fr svenskt lager
Artikelnummer: 20023
Dela

GREASE BUSTER är ett förstärkt kallavfettningsmedel som effektivt löser upp olja, tjära, salt och asfalt på samma gång som det är skonsamt. Fungerar även på blöta ytor.

Bruksanvisning: Applicera med lågt tryck nerifrån och upp på de delar som behöver avfettning. Låt verka några minuter – får ej torka in! Spola av med högtryck, del för del. Applicera ej på varm bil eller i direkt solsken.

Dosering: GREASE BUSTER är färdigt att användas som det är.

Innehåller: 1000 ml

Spraymunstycke: Medföljer

Fara: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåller: ≥ 30% Alifatiska kolväten; < 5% Anjontensider

Sortering: Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

Säkerhetsdatablad kan rekvireras vid behov.

UFI-code: KU5K-6VA6-DHGX-RDFT