Frakt 49:- / Fraktfritt vid köp över 1000,- / 1-2 dagars leverans / Trygg ehandlare

Rain Away - ger rutorna en vattenavvisande yta

  • 169 kr

RAIN AWAY är ett tåligt medel som förseglar dina glasrutor och som ger en vattenavvisande yta.

Lev 1-2 dgr fr svenskt lager
Artikelnummer: 21051
Dela

RAIN AWAY är ett tåligt medel som förseglar dina glasrutor och som ger en vattenavvisande yta. Regnet rinner således mycket lättare bort från rutan under färd.

Bruksanvisning: Rengör rutorna noggrant innan du sprayar ett tunt lager RAIN AWAY. Använd ett icke uppsugande papper för att applicera RAIN AWAY jämnt över glaset. Applicera med cirkelrörelser, gärna på mindre områden i stället för hela rutan på en gång, då riskerar du inte att missa någon yta. Vänta tills RAIN AWAY nästan har torkat in, innan du efterpolerar med en ren microfibertrasa. När den är rätt applicerad håller RAIN AWAY i ca 2-3 månader.

Dosering: RAIN AWAY används som den är, skall ej spädas ut.

Innehåller: 500 ml

Spraymunstycke: Medföljer

Varning: Brandfarlig vätska och ånga. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Vid brand: Släck med vattendimma/koldioxid/alkoholresistent skum. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåller: N.O.S. propan-2-ol; Parfym; Konserveringsmedel (BENZIOSOTHIAZOLINONE)

Sortering: Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

Säkerhetsdatablad kan rekvireras vid behov.

UN no: 1993

UFI-code: V6QF-KKQX-EJGQ-WR7Q