Frakt 49:- / Fraktfritt vid köp över 1000,- / 1-2 dagars leverans / Trygg ehandlare

Make it Shine - vattenavvisande bilschampo

  • 229 kr

MAKE IT SHINE innehåller keramiska ämnen och ger därför en fin glans samtidigt som det lämnar en skyddande/vattenavvisande yta.


Lev 1-2 dgr fr svenskt lager
Artikelnummer: 752
Dela

MAKE IT SHINE innehåller keramiska ämnen och ger därför en fin glans samtidigt som det lämnar en skyddande/vattenavvisande yta. MAKE IT SHINE skummar begränsat pga de keramiska ämnena som har tillsatts för glanseffekt.

Bruksanvisning: Häll MAKE IT SHINE i en hink och fyll på med rent vatten, använd gärna tvätthandske/svamp för att applicera på ytan. Skölj av med rent vatten och torka därefter torrt med microfibertrasa. Används ej i starkt solljus eller på varm bil, låt ej torka in.

Dosering: Ca 50 ml till 10 liter vatten.

Innehåller: 500 ml

Användningsområde: MAKE IT SHINE innehåller keramiska ämnen och ger därför en fin glans samtidigt som det lämnar en skyddande/vattenavvisande yta. MAKE IT SHINE skummar begränsat pga de keramiska ämnena som har tillsatts för glanseffekt.

Bruksanvisning: Häll MAKE IT SHINE i en hink och fyll på med rent vatten, använd gärna tvätthandske/svamp för att applicera på ytan. Skölj av med rent vatten och torka därefter torrt med microfibertrasa. Används ej i starkt solljus eller på varm bil, låt ej torka in.

Dosering: Ca 50 ml till 10 liter vatten.

Fara: Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåller: < 5% Amfotära tensider; Nonjontensider; Parfym; Konserveringsmedel (BENZISOTHIAZOLINONE)

Sortering: Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

Säkerhetsdatablad kan rekvireras vid behov.

UFI-code: 7EDV-NG6M-4JG3-RS5R